EBMICategory

MBA

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2020/10/MBAM-640x480.jpg

Štúdiom programu MBA Manažment rozšírite svoje vedomosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorých znalosť je pre úspešného manažéra v súčasnosti kľúčová.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBAPS2-640x480.jpg

Cieľom programu MBA Podnikanie a spoločnosť je praktická orientácia v problematike činností priamo spojených s podnikaním v podmienkach malého a stredného podniku.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBAFC2-640x480.jpg

V rámci programu MBA Finančný manažment a controlling sa študenti zoznámia so základnými princípmi finančného riadenia podniku, získajú teoretický pohľad na manažérske účtovníctvo a neopomenie sa ani oblasť daní.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBAMAR2-640x480.jpg

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pre uchádzačov, ktorí chcú rozvíjať svoje znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2020/10/svk-rr-640x480.jpg

Program MBA Riadenie rizík sa zaoberá príčinami rizík, definíciami ohrozenia a vplyvov a samotnými rizikami. Detailne sa venuje metódam identifikácie, analýzy, hodnotenia a riadenia rizík.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBAAKS2-640x480.jpg

Program MBA Audit a kontrolné systémy je určený predovšetkým audítorom, ktorí chcú získať hlbšie znalosti a rozšíriť si obzory v oblasti interného a externého auditu.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2020/10/MBAREM-640x480.jpg

Program MBA Real Estate Management poskytuje úvod do problematiky nehnuteľností so zameraním na otázky investícií, financovania, správy a predaja nehnuteľností.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/10/mbabm-640x480.jpg

Cieľom programu je poskytnúť študentom poznatky a porozumenie inovatívnym technológiám umelej inteligencie, kryptografii a blockchainu.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBARLZ2-640x480.jpg

Program MBA Riadenie ľudských zdrojov je vhodný nielen pre manažérov, podnikateľov, personál v oblasti ľudských zdrojov, ale aj pre všetkých, ktorí chcú získať potrebné informácie o efektívnom personálnom riadení.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/MBAMVO2-640x480.jpg

Program MBA Medzinárodné vzťahy a obchod poskytuje študentom možnosť podrobne preštudovať rôzne oblasti medzinárodného obchodu, medzinárodného manažmentu a medzinárodných vzťahov.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute