DBA – Doctor of Business Administration

Študijný program DBA (Doctor of Business Administration) predstavuje významný doktorský titul udeľovaný v oblasti podnikovej administratívy a manažmentu. Ide o najvyššiu profesijnej kvalifikácii v oblasti manažérskeho vzdelávania a absolventi tohto študijného programu smerujú skôr cestou vedy, výskumu a pedagogického procesu.

Programy DBA
Doctor of Business Administration

Základné informácie
o štúdiu DBA

Podmienky prijatia
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Spôsob a forma výučby
Štúdium prebieha klasickou alebo online formou. Forma štúdia záleží na voľbe študenta.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia
12 - 18 mesiacov
Začatie štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú dostupné v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárne práce je 12 - 20 normostrán
Zakončenie štúdia
Záverečná práca (rozsah min. 50 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2022 © European Business & Management Institute

2022 © European Business & Management Institute