ŠKOLNÉ

Ceny
jednotlivých programov

1500 €
BBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MEM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MHA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
3800 €
DBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
LLM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
4000 €
LLD Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
MSc Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MPA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
 • Uvedené ceny sú konečné ceny za celé štúdium vrátane DPH.

Cena štúdia zahŕňa:

 • kompletné spracovanie prihlášky
 • prístup do e-learningového systému, v ktorom sú obsiahnuté študijné materiály, skriptá, prípadne odporúčaná literatúra
 • bezplatná účasť na workshopoch, seminároch a prednáškach organizovaných naším inštitútom
 • online komunikácia s jednotlivými garantmi a lektormi
 • online podpora študijného oddelenia
 • vystavenie diplomu po dokončení štúdia (v slovenskom i anglickom jazyku)
 • možnosť rozdelenia školného do dvoch až piatich splátok (bez navýšenia konečnej ceny štúdia)

Daňové zvýhodnenie

Štúdium môže zamestnávateľ uplatniť v základu dane z príjmu ako výdavky na odborný rozvoj zamestnancov. Súčasne sa pre zamestnancov jedná o príjem, ktorý je podľa zákona o daniach z príjmov oslobodený v prípade, že štúdium súvisí s podnikaním zamestnávateľa.

MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ KOMPLETNE ONLINE

Štúdium prestížnych programov
kompletne online

Poskytujeme možnosť kompletné online výučby, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času.
MODERNÉ PROFESIJNÉ PROGRAMY

Prečo študovať
na EBMI

Osobný rozvoj
Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden z nás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.
Prestižný lektori
Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.
Konkurenčné výhody
Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, tak na poli slobodnej podnikateľské súťaže.
Praktický prínos
Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.
Kvalitné vzdelanie
Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.
Online forma štúdia
Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute