ŠTÚDIUM NA EBMI

Podmienky
prijatia na štúdium

V prípade záujmu o štúdium programu MBA, MEM, MHA, MPA, MPH, BBA, LLB, LLM, MSc, LLD alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa postará študijné oddelenie, ktoré sa s vami skontaktuje. Na prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov treba spĺňať podmienky prijatia.
ŠTÚDIUM NA EBMI

Podmienky
prijatia

V prípade záujmu o štúdium programu MBA, MEM, MHA, MPA, MPH, BBA, LLM, MSc, LLD alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa postará študijné oddelenie, ktoré sa s vami skontaktuje. Na prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov treba spĺňať podmienky prijatia.
PODMIENKY

Aké sú
podmienky prijatia?

Na prijatie na štúdium profesijných programov nie je potrebné absolvovať prijímacie skúšky. Uchádzač musí splniť uvedené podmienky prijatia na štúdium.

Môžem študovať MBA, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnou praxou v danom odbore.

Je potrebné absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, MEM, MHA, MPA, MPH, BBA, LLM, MSc, LLD a DBA nie je potrebné zložiť žiadnu prijímaciu skúšku.

Štúdium MBA

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MEM

Na štúdium profesijného programu MEM (Master of Environmental Management) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MHA

Na štúdium profesijného programu MHA (Master of Health Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MPH

Na štúdium profesijného programu MPH (Master of Public Health) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MPA

Na štúdium profesijného programu MPA (Master of Public Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium BBA

Na štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLB

Na štúdium profesijného programu LLB (Bachelor of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLM

Na štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu LLB,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLD

Na štúdium profesijného programu LLD (Doctor of Laws) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo dokončený program LLM
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium DBA

Na štúdium profesijného programu DBA (Doctor of Business Administration) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo absolvovanie programu MBA
 • alebo minimálne päťročná prax na manažérskej pozícii
 • uzavretie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MSc

Na štúdium profesijného programu MSc (Master of Science) je nutné spĺňať tieto podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovanie programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.
MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ KOMPLETNE ONLINE

Štúdium prestížnych programov
kompletne online

Štúdium prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám, ktoré sú veľmi vyťažené a na výučbu by inak nemali dostatok času.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute