ŠTÚDIUM NA EBMI

Podmienky
prijatí na štúdium

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, MHA, MEM, BBA, MSc, LLD, LLM alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postará študijné oddelenie, ktoré vás bude kontaktovať. Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia.
ŠTÚDIUM NA EBMI

Podmienky
prijatí

V prípade záujmu o štúdium niektorého z programov MBA, BBA, MSc, LLD, LLM alebo DBA vyplňte našu online prihlášku. O všetko ostatné sa už postará študijné oddelenie, ktoré vás bude kontaktovať. Pre prijatie do niektorého z manažérskych vzdelávacích programov je potrebné spĺňať podmienky prijatia.
PODMIENKY

Aké sú
podmienky prijatia?

Prijatia na štúdium profesijných programov nie sú skladané žiadne prijímacie skúšky. Študent musí splniť nižšie vypísané podmienky prijatia na štúdium.

Možno MBA študovať, aj keď nemám vysokoškolské vzdelanie?

 • Áno, z tejto podmienky môže vedenie inštitútu udeliť výnimku v prípade, že uchádzač o štúdium disponuje dostatočnoupraxou v danom odbore

Je potrebné absolvovať prijímacie skúšky?

 • Nie, na programy MBA, BBA, LLM, MSc, LLD, MPA a DBA nie je potreba skladať žiadne prijímacie skúšky.

Štúdium MBA

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Business Administration) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MEM

Na štúdium profesijného programu MBA (Master of Environmental Management) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MHA

Na štúdium profesijného programu MHA (Master of Health Administration) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MPA

Na štúdium profesijného programu MPA (Master of Public Administration) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium BBA

Na štúdium profesijného programu BBA (Bachelor of Business Administration) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
 • uzatvorenie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLM

Na štúdium profesijného programu LLM (Master of Laws) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu LLB,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium LLD

Na štúdium profesijného programu LLD (Doctor of Laws) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo dokončený program LLM
 • uzatvorenie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium DBA

Na štúdium profesijného programu DBA (Doctor of Business Administration) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.)
 • alebo absolvovanie programu MBA
 • alebo minimálne päťročná prax na manažérskej pozícii
 • uzatvorenie zmluvy o štúdiu
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.

Štúdium MSc

Na štúdium profesijného programu MSc (Master of Science) je nutné splniť nižšie uvedené podmienky:

 • vyplnenie a podanie riadnej prihlášky na štúdium,
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, minimálne ukončený bakalársky študijný program,
 • alebo absolvovaní programu BBA,
 • alebo minimálne dvojročná prax v danom odbore,
 • uzavretie zmluvy o štúdiu,
 • prijímacie konanie prebieha BEZ prijímacích skúšok.
MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ KOMPLETNE ONLINE

Štúdium prestížnych programov
kompletne online

Poskytujeme možnosť kompletné online výučby, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute