ŠTUDUJTE NA

European Business &
Management Institute

PRESTÍŽNE VZDELANIE

Online štúdium Profesijných programov

PRESTÍŽNE ŠTÚDIUM

Online štúdium
Profesijných programov

MEDZINÁRODNÉ PRESTÍŽNÁ AKREDITÁCIA

Štúdium u tých najlepších

KOMPLETNÉ ONLINE ŠTÚDIUM

Prestižné štúdium
Kompletne online

KOMPLETNÍ STUDIUM ONLINE

Prestižní studium Kompletně online

European Business &
Management Institute

DÔRAZ NA PRAXI

Naše hodnoty

Všetky vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby nami poskytované vzdelanie bolo nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote.
AKREDITÁCIA A ČLENSTVO

Naša misia

Našou misiou je posúvať a rozvíjať sa v oblasti poskytovania postgraduálneho manažérskeho vzdelávania. Pracujeme teda na tom, aby sme ponúkali kvalitné a cenovo dostupné online vzdelanie študentom po celom svete.
AKTUÁLNOSŤ VÝUČBY

Naša vízia

Víziou European Business & Management Institute je stať sa prestížnym inštitútom v oblasti manažérskeho vzdelávania, ktorý je založený na inováciách a naplno využíva všetky dostupné moderné technológie.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-people.jpg
MODERNÉ PROFESIJNÉ PROGRAMY

Prečo študovať
na našom inštitúte?

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden znás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu nielen na trhu práce, ale aj na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.

Vyberte si zo
študijných programov

VšetkoBBADBALLDLLMMBAMEMMHAMPAMSc
ONLINE STUDIUM NA EBMI

Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností. Nečakáte na začatie semestra ani na budúci mesiac. Začať môžete naozaj kedykoľvek.

ONLINE STUDIUM NA EBMI

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Ceny jednotlivých
programov

1500 €
BBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MEM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MHA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
3800 €
DBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
LLM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
4000 €
LLD Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
MSc Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MPA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
 • Uvedené ceny sú konečné ceny za celé štúdium vrátane DPH.

MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ KOMPLETNE ONLINE

Štúdium prestížnych programov
kompletne online

Poskytujeme možnosť kompletné online výučby, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute