REFERENCIE ŠTUDENTOV

Referencie
Absolventov a študentov

Kladné referencie našich absolventov a študentov sú pre nás tým najcennejším. Priaznivé ohlasy sú tým najvýznamnejším ocenením práce každého z European Business & Management Institute.

Štúdium MBA Riadenie ľudských zdrojov mi pomohlo vďaka novozískaným informáciám, ktoré môžem veľmi ľahko použiť v praxi. Práve vďaka možnému preneseniu do praxe je veľmi prínosné.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/12-160x160.png
MBA Riadenie ľudských zdrojov

Ing. Milan Petruš, MBA

Určite odporúčam European Business & Management Institute aj ďalším záujemcom. Hlavne tým, ktorí váhajú, pre ktorý inštitút sa rozhodnúť. Moja skúsenosť je výborná. Naozaj skvele investované peniaze.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/9-160x160.png
MBA Management

Mgr. Václav Kusák, MBA

Štúdium MHA zmenilo môj pohľad na množstvo tém a problémov v pracovnom živote a určite ho vnímam ako pozitívnu voľbu vo svojom osobnom a kariérnom rozvoji. Online štúdium mi umožnilo naplniť osobný a profesijný rast aj pri veľkom pracovnom vyťažení.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/8-160x160.png
MHA Master of Health Administration

MUDr. Branislav Straka, MHA

Štúdium MEM som veľmi dlho zvažovala a teraz neľutujem, že som sa do neho pustila. Dostala som vďaka nemu kvalitnú a využiteľnú spätnú väzbu k problematickým témam z mojej praxe. Jedinečnosť výučby zameranej len na environmentálny manažment môžem všetkým, ktorí sa téme životného prostredia venujú, len odporúčať.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/14-160x160.png
MEM Master of Environmental Management

Mgr. Veronika Milčíková, MEM

Keďže sa celý život zaoberám financiami, výber programu MBA Finančný management bol vopred jasný a tento výber neľutujem. Štúdium programu MBA Finančný management môžem odporúčať všetkým, ktorí sa zaoberajú financiami a chcú si rovnako ako ja zlepšiť vedomosti.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/13-160x160.png
MBA Finančný management a controlling

Ing. Jarmila Marušincová, MBA

Práca na pozícii marketingovej špecialistky ma posunula k tomu, aby som sa viac vzdelávala v oblasti marketingu. Hľadala som teda vhodný vzdelávací program, ktorý som napokon našla na European Business & Management Institute. Štúdium programu MBA Marketing prekonalo moje očakávania a všetkým, ktorí sa zaujímajú o oblasť marketingu, ho môžem len odporúčať.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/11-160x160.png
MBA Marketing a reklama

Ing. Kristína Kosecová, MBA

Štúdium MBA Management som dlho hľadal a porovnával som inštitúcie, na ktorých by som chcel študovať. Vybral som si EBMI a môžem povedať, že to neľutujem. Štúdium programu MBA Management na EBMI odporúčam všetkým, ktorí hľadajú program zameraný na management. Môžem ho odporúčať tak z hľadiska jeho praktického prínosu, ako aj z pohľadu formy a obsahu.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/7-160x160.png
MBA Management

Ing. Pavol Kuťka, MBA

Pri hľadaní štúdia MPH som natrafil na EBMI. Po pár konzultáciách som sa pre štúdium rozhodol a neľutujem. Výber predmetov programu mi úplne vyhovoval, získal som ďalšie potrebné vedomosti nielen v oblasti manažmentu zdravotníctva, ale aj v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Veľmi oceňujem flexibilnú formu štúdia a individuálny prístup.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/5-160x160.png
MPH Master of Public Health

MUDr. Martin Dobiaš, MPH

Po vysokej škole som hľadal prakticky zameraný vzdelávací kurz, ktorý by sa venoval manažmentu a riadeniu. Zo všetkých programov mi vyšiel najlepšie MBA Management. Tento program môžem len odporúčať, a to nielen vďaka jeho obsahu, ale aj vzhľadom na individuálny prístup lektorov jednotlivých predmetov.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/3-160x160.png
MBA Management

Ing. Martin Holub, MBA

Možnosť štúdia programu LLM Korporátne právo na EBMI som dlho zvažovala. Kladné referencie a flexibilita ma napokon presvedčili, aby som tento program absolvovala. Zloženie, obsah predmetov a možnosť konzultácie s lektormi ma veľmi prekvapila a celé štúdium môžem len odporúčať.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/10-160x160.png
LLM Korporátne právo

Mgr. Monika Kudlová, LLM

Dlho som hľadala štúdium MBA s celosvetovo uznateľnou akreditáciou. Najprestížnejšia akreditácia a flexibilná forma štúdia ma presvedčili, aby som štúdium MBA absolvovala na EBMI. Obsah, znalosti, forma štúdia – všetko prekonalo moje očakávania. Pokiaľ teda niekto hľadá dôkladnejšie vzdelanie v oblasti riadenia a organizácie , štúdium MBA môžem len odporúčať.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/4-160x160.png
MBA Management

Bc. Vladimíra Sarvašová, MBA

Štúdium na European Business & Management Institute som si vybral z dôvodu časového vyťaženia a zároveň preto, že som hľadal medzinárodne uznávanú inštitúciu. Štúdium nielen splnilo, ale aj výrazne prekonalo moje očakávania. Môžem ho teda len odporúčať.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/2-160x160.png
MBA Management

Tomáš Čarný, MBA

Štúdium MBA Audit a kontrolné systémy naplnilo a dokonca prekonalo moje očakávania. Výber predmetov mi úplne vyhovoval, získal som potrebné vedomosti, ktoré teraz používam v praxi. Štúdium sa zameriava viac na praktický život než na teóriu, čo mi veľmi vyhovovalo.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/1-160x160.png
MBA Audit a kontrolné systémy

Mgr. Tomáš Kucko, MBA

Dlho som hľadala program MSc, ktorý by spĺňal moje požiadavky. Nakoniec som sa rozhodla pre štúdium MSc na EBMI. Veľmi oceňujem flexibilnú online formu štúdia. Znalosti a výsledky štúdia pociťujem vo svojej praxi každý deň. Rozhodne štúdium MSc Marketing na European Business & Management Institute odporúčam.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2022/02/23-160x160.png
MSc Marketing

Ing. Simona Szalacsiová, MSc

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden znás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme sodborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnúvýhodu tak na trhu práce, tak na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnutéznalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute