PRIEBEH ŠTÚDIA

Ako prebieha
štúdium na EBMI

Zvýšte hodnotu na pracovnom trhu a študujte kvalitné profesijné vzdelanie na tuzemskom trhu.

Priebeh online štúdia

Pokiaľ máte záujem o štúdium a nie ste z Bratislavy, alebo ste časovo zaneprázdnení a vyhovuje vám úplná flexibilita štúdia, potom je pre vás online forma štúdia správnou voľbou. European Business & Management Institute poskytuje vzdelanie v modernej online forme, ktorá umožňuje záujemcom študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby nami poskytované vzdelanie bolo nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesionálnom, ale aj osobnom živote.

Celá výuka prebieha kompletne online v študijnom systéme, celé štúdium teda môžete absolvovať odkiaľkoľvek. K celému štúdiu vám postačí počítač a internet. Kompletným online štúdiom sa snažíme reflektovať požiadavky veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestou do školy či v škole.

Začiatok online štúdia

Určíte si začiatok. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností. Nečakáte na začatie semestra ani na budúci mesiac. Začať môžete naozaj kedykoľvek.

Štúdium profesionálneho programu vám poskytne mimoriadnej prehĺbenie teoretických a praktických znalostí. Po celú dobu štúdia sú s vami v kontakte naši odborní lektori, ktorí vám pomáhajú pri štúdiu s načerpaním všetkých vedomostí a zručností.

Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností, začiatok štúdia si určíte vy. Nečakáte na začatie semestra ani na budúci mesiac. Začať môžete naozaj kedykoľvek. Vzhľadom na to, že nie ste viazaní na dochádzku či prítomnosť na prednáškach, môžete si časový harmonogram štúdia zostaviť podľa vlastných možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium neskloubili s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Podľa typu štúdia musí každý študent prejsť všetkými predmetmi k danému programu. V každom predmete nájdete študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe tohto testu overíme vaše znalosti. Následne vám bude zadaná seminárne práce (ku každému predmetu), vďaka tejto práci overíme pochopenia informácií s ohľadom na praktické využitie. Štúdium prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, podľa voľby študenta. Po dokončení všetkých predmetov vám bude zadaná záverečná práca. Štúdium je ukončené vypracovaním a obhajobou záverečnej práce. Následne vám bude vystavený diplom a vy získate profesijný titul.

Ako dlho trvá štúdium MBA

Štúdium MBA priemerný študent (pracujúci manažér) dokončí do 10 mesiacov od začatia štúdia, najusilovnejší študenti titul získajú už za 4 mesiace.

Ako dlho trvá štúdium BBA

U štúdia BBA máme priemernú dobu štúdia 8 mesiacov, tí najrýchlejší štúdium ukončí už za 3 mesiace.

Ako dlho trvá štúdium LLM

Štúdium LLM priemerný študent (pracujúci manažér) dokončí do 12 mesiacov od začatia štúdia, najusilovnejší študenti titul získajú už za 6 mesiacov.

Ako dlho trvá štúdium DBA

Štúdium DBA priemerný študent (pracujúci top manažér) dokončí do 16 mesiacov od začatia štúdia, najusilovnejší študenti titul získajú už za 12 mesiacov.
PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden znás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu nielen na trhu práce, ale aj na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute