PRIEBEH ŠTÚDIA

Ako prebieha
štúdium na EBMI

Zvýšte hodnotu na pracovnom trhu a študujte kvalitné profesijné vzdelanie na tuzemskom trhu.

Priebeh online štúdia

Ak máte záujem o štúdium a nie ste z Bratislavy alebo ste časovo zaneprázdnení a vyhovuje vám úplná flexibilita štúdia, potom je pre vás štúdium online tou správnou voľbou. European Business & Management Institute poskytuje vzdelanie modernou online formou, ktorá záujemcom umožňuje študovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Vzdelávací program je navrhnutý tak, aby bolo vzdelanie, ktoré poskytujeme, nielen unikátne, ale predovšetkým obohacujúce, a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok online štúdia

Určíte si, kedy chcete začať študovať. Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek.

Štúdium profesijného programu vám poskytne mimoriadne prehĺbenie teoretických aj praktických znalostí. Počas celého štúdia sú s vami v kontakte naši odborní lektori, ktorí vám pomáhajú získať všetky vedomosti a schopnosti.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa vlastných možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. V tomto systéme sú k dispozícii všetky potrebné informácie a študijné materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Podľa typu štúdia musí každý študent absolvovať všetky predmety daného programu. Ku každému predmetu sú k dispozícii študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe ktorého si overíme vaše znalosti. Následne vám zadáme seminárnu prácu (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií so zreteľom na praktické využitie. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Ako dlho trvá štúdium MBA

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium MBA do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 6 mesiacov.

Ako dlho trvá štúdium BBA

Pri štúdiu BBA je priemerný čas 8 mesiacov, ale tí najrýchlejší ho ukončia už za 4 mesiace.

Ako dlho trvá štúdium LLM

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium LLM do 10 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 8 mesiacov.

Ako dlho trvá štúdium DBA

Priemerný študent (pracujúci manažér) ukončí štúdium DBA do 16 mesiacov od začatia štúdia, pričom tí najusilovnejší študenti získajú titul už za 12 mesiacov.
PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestížni
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2022 © European Business & Management Institute

2022 © European Business & Management Institute