PREČO ZVOLIŤ EBMI

Prečo študovať
na EBMI

Faktorov pre správny výber školy je hneď niekoľko. Aby ste zvolili správne, je potrebné si vybrať inštitúciu s odborom, ktorý najlepšie naplní vaše očakávania. Majte istotu, že ste zvolili tú najlepšiu inštitúciu pre vaše vzdelanie a budúci kariérny rast.

PROČ STUDOVAT NA EBMI

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu poskytovaných programů, odbornost a profesionalitu lektorského týmu, transparentnost, případně reference absolventů.
Čo vám prinesie štúdium na EBMI?

Nech už si vyberiete akékoľvek zameranie, každý študijný program na European Business & Management Institute je zostavený tak, aby rozšíril vaše vedomosti v danej oblasti a obohatil tieto znalosti aj o cenné skúsenosti z praxe. Štúdium pre vás nebude iba ďalším krokom k zvýšeniu svojej odbornej kvalifikácie, ale pomôže vám lepšie a efektívnejšie rozmýšľať nad riešením pracovných problémov a vaša cesta nahor po kariérnom rebríčku bude zase o niečo ľahšie.

Učíte sa od tých najlepších

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie. Tím špičkových lektorov, ktorí u nás vyučujú, sú uznávanými kapacitami vo svojom odbore. Vďaka týmto garantom spraktickými skúsenosťami, je vám zabezpečené kvalitné a praktické vzdelanie.

Efektívne štúdium

Na European Business & Management Institute záleží predovšetkým na vás a vašich časových možnostiach. Vzhľadom ku kompletnému online štúdiu môžete začať študovať kedykoľvek a získať kvalitné vzdelanie už za 1 rok. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností. Všetko si teda nastavíte individuálne, vďaka čomu u nás môžu študovať aj tí najvyťaženejšie manažéri. Bez ohľadu na to, aby sme akokoľvek znižovali kvalitu výučby.

Individuálny prístup a kvalita

Jedným z prínosov štúdia na European Business & Management Institute je možnosť začatia štúdia prakticky kedykoľvekv priebehu celého roka. Všetky programy sú navyše navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým náročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia.

Konkurenčné výhody

Postgraduálne štúdium nie je len o získanie prestížneho titulu. Rozšírite tiež svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, tak na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-industry-02-640x640.jpg
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-under-construction.jpg

PROČ STUDOVAT NA EBMI

Faktorů pro správný výběr školy je hned několik. Abyste zvolili správně, je třeba si vybrat instituci s oborem, který nejlépe naplní vaše očekávání. Mějte jistotu, že jste zvolili tu nejlepší instituci pro vaše vzdělání a budoucí kariérní růst.
Výber z mnohých profesijných špecializácií

Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým náročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia. Ponúkame 8 špecializovaných odborov MBA, 2 programy BBA, 3 programy LLM, 1 program MPA, 2 programy MSc, 3 programy DBA, 1 program MHA, 1 program MEM a 1 program LLD.

Študujte na EBMI odkiaľkoľvek

Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám časovo vytíženějším, ktorí by inak na výučbu nemali dostatok času. Po celú dobu štúdia je vám k dispozícii lektor, ktorý vám nielen pomáha, ale aj motivuje.

Prestížné profesijné vzdelanie

European Business & Management Institute je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca odborné vzdelávacie programy BBA, DBA, LLM, MBA, MHA, MEM, LLD, MSc. a MPA. Výučba je založená okrem iného na mnohoročných skúsenostiach a znalostiach našich garantov a lektorov, a to nielen z oblasti výučby na zahraničných vysokých školách, ale predovšetkým na ich skúsenostiach z praxe, ktoré sú pre študentov vždy najprínosnejšie

Akreditácia a členstvo

Indikátorom kvality nami poskytovaných profesijných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože reflektujú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.

Výhody online výučby

Online forma štúdia poskytuje značnú flexibilitu, vďaka ktorej si naši študenti môžu svoje štúdium plne prispôsobiť svojim časovým možnostiam. Študovať tak teraz môže naozaj každý, vrátane tých najvyťaženejších.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute