LEKTORI EBMILektori
a Garanti

Lektorský tím European Business & Management Institute sa skladá z kvalitných odborníkov, ktorí sa vždy zameriavajú na príslušnú oblasť vzdelávacieho programu tak, aby účastníci programu získali tie najlepšie a najaktuálnejšie informácie z daného odboru. S ich pomocou sú potom študenti schopní efektívne aplikovať teoretické vedomosti do praxe.

EBMILektoři a Garanti

Lektorský tím European Business & Management Institute sa skladá z kvalitných odborníkov, ktorí sa vždy zameriavajú na danú oblasť vzdelávacieho programu tak, aby účastníci programu získali tie najlepšie a najaktuálnejšie informácie z daného odboru. S ich pomocou sú potom študenti schopní efektívne aplikovať teoretické znalosti v praxi.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Mgr.-Pavel-Kral-640x635.png
Programy MBA
Mgr. Pavel Král Ph.D.
Konzultácie:
kral@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.Jiri-Dvorak-640x635.png
Programy MBA
Ing. Jiří Dvořák, MBA
Konzultácie:
dvorak@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Rostislav-Stanek-640x637.png
Programy LLD

Mgr. Rostislav Staněk, LLM

Konzultácie:
stanek@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Petra-Landova-640x643.png
Programy LLD
JUDr. Petra Landová
Konzultácie:
landova@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/judr-vojtech-stejskal-640x663.png
Programy MEM
JUDr. Vojtěch Stejskal
Konzultácie:
stejskal@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/judr-alena-chaloupkova-640x657.png
Programy MEM
JUDr. Alena Chaloupková
Konzultácie:
chaloupkova@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/ivan-mikula-640x652.png
Programy MHA

MUDr. Ivan Mikula, Ph.D.

Konzultácie:
mikula@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/jan-martinek-640x661.png
Programy MHA
Mgr. et Mgr. Jan Martínek, MHA
Konzultácie:
martinek@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Pavlina-Halova-640x650.png
Programy MSc
Ing. Pavlína Halová, MSc
Konzultácie:
halova@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ondrej-Skubna-640x646.png
Programy MSc
Mgr. Ondřej Škubna
Konzultácie:
skubna@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ondrej-Prchal-640x648.png
Programy MPA
Ing. Ondřej Prchal
Konzultácie:
prchal@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Miroslav-Svatos-640x642.png
Programy MPA
Ing. Miroslav Svatoš, MPA
Konzultácie:
svatos@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Michal-Novak-Ph.D-640x636.png
Programy DBA
Ing. Michal Novák, Ph.D.
Konzultácie:
novak@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Karel-Tomsik-640x641.png
Programy DBA
Ing. Karel Tomšík
Konzultácie:
tomsik@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Mgr.-Jakub-Pavelek-640x651.png
Programy LLM
JUDr. Jakub Pavelek
Konzultácie:
pavelek@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Lukas-Jursa-640x650.png
Programy LLM
Mgr. Lukáš Jursa
Konzultácie:
jursa@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Hana-Janackova-640x637.png
Programy BBA
Ing. Hana Janáčková
Konzultácie:
janackova@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ales-Melecky-640x639.png
Programy BBA
Ing. Aleš Melecký
Konzultácie:
melecky@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2023/02/janberan-640x662.png
Program LLB
JUDr. Jan Beran, Ph.D., LLD
Konzultácie:
beran@ebmi.sk
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2023/02/janacerna-640x644.png
Program LLB
JUDr. Jana Černá, LLD
Konzultácie:
cerna@ebmi.sk
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute