O INŠTITÚTE

European Business &
Management Institute

Našou misiou je prinášať prostredníctvom internetu kvalitné a cenovo dostupné vzdelanie dospelým študentom z celého sveta
EBMI

European Business &
Management Institute

Našou misiou je prinášať prostredníctvom internetu kvalitné a cenovo dostupné vzdelanie pre dospelých študentov z celého sveta.
O INŠTITÚTE

Predstavenie
Inštitútu

Zvýšte hodnotu na pracovnom trhu a študujte kvalitné profesijné vzdelanie na tuzemskom trhu.

European Business & Management Institute je prestížna medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje postgraduálne vzdelávanie v profesijne orientovaných vzdelávacích programoch MBA, MHA, MEM, MPA, DBA, BBA, LLB, LLM, MSc a LLD. Inštitút ponúka veľa zaujímavých programov so širokým výberom špecializácií, vďaka ktorým si absolventi po úspešnom ukončení štúdia nielen zvýšia cenu na trhu práce, ale zároveň si rozšíria obzory o zaujímavé a prínosné znalosti z praxe.

Výučba v jednotlivých programoch je založená na aktuálnych informáciách a skúsenostiach, aby pre našich absolventov predstavovala prínos. Kvalitu vzdelávacích programov, ako aj celej inštitúcie zabezpečujú prestížne nadnárodné akreditácie a členstvá v medzinárodných asociáciách, ktoré dohliadajú na kvalitu poskytovaného vzdelania. Samotnú výučbu zaisťujú predovšetkým skúsení lektori a odborníci, ktorí sa podieľajú nielen na tvorbe študijných materiálov, ale aj na celej koncepcii jednotlivých študijných programov.

Vzhľadom na to, že vzdelávanie dospelých sa často spája s veľkou časovou vyťaženosťou, sa štúdium na European Business & Management Institute poskytuje v plnej miere online prostredníctvom modernej e-learningovej platformy. Vďaka tomu je štúdium vzdelávacích programov veľmi flexibilné a umožňuje, aby si ho každý študent prispôsobil individuálne. Celé vzdelávanie teda prebieha online formou, a to odkiaľkoľvek na svete.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIEKontaktujte nás

Ak máte otázky alebo potrebujete s čímkoľvek pomôcť, obráťte sa na nás. Sme tu pre vás. European Business & Management Institute.
Adresa
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón
+420 722 680 302
Email
studium@ebmi.sk
recepce@ebmi.sk
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute