Akreditácia

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože odrážajú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.

The Europe Accreditation Council for Business Education

Sme hrdými držiteľmi akreditácie EACBE. EACBE je najkomplexnejšia inštitucionálna akreditačná asociácia v Európe pre vysoké školy a univerzity. Akreditáciu EACBE celosvetovo uznávajú profesori, zamestnanci, globálne spoločnosti aj médiá. Táto akreditácia zabezpečuje prísnu kontrolu kvality a porovnáva školu s medzinárodnými štandardmi, pokiaľ ide o správu, programy, študentov, vyučujúcich, výskum, internacionalizáciu, etiku, zodpovednosť a udržateľnosť, ako aj o zapojenie sa do praxe.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2023/02/EACBE-Accreditation-1622023-pdf.jpg

The International Association for Business Schools and Programs

Štúdium na European Business & Management Institute je akreditované medzinárodnou akreditačnou asociáciou The International Association for Business Schools and Programs, ktorá zabezpečuje akreditáciu vzdelávacích programov celosvetovo uznávaných univerzít, ako sú Duke University, Yale University, Stanford University, John Hopkins University, Harvard, MIT a ďalšie.

Organizácia sídli v USA a jej tradícia siaha až do roku 1927. Akreditované máme programy MBA, MHA, MPH, MEM, DBA, LLB, LLM a LLD. Akreditácie od IABSP sú zárukou skutočnej svetovej kvality!

Vďaka akreditácii medzinárodnej akreditačnej asociácie The International Association for Business Schools and Programs môžeme našim študentom poskytnúť jedinečné programy MHA, MPH, MEM, MBA, DBA a LLM, ktoré majú rovnaký rámec ako štúdium na Yale University, Duke University či Missouri State University, s tým rozdielom, že zameranie jednotlivých programov zodpovedá právnym a ekonomickým rozdielom v Slovenskej republike. Štúdium je teda zamerané na problematiku a znalosti potrebné v Slovenskej republike.

Naše štúdium MHA, MPH, MEM, MBA, DBA a LLM je vďaka akreditácii IABSP celosvetovo uznávané.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2023/02/IABSP-Accreditation-1622023-pdf.jpg
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute