LLD – Doctor of Laws

Štúdium profesijného vzdelávacieho programu LLD (Doctor of Laws) je určené najmä pre absolventov vysokých škôl špecializovaných na právo a právne vedu, prípadne pre osoby bez právneho vzdelania s dlhodobou praxou.

Programy LLD
Doctor of Laws

Základné informácie
o štúdiu LLD

Podmienky prijatia
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii.
Spôsob a forma výučby
Štúdium prebieha klasickou alebo online formou. Forma štúdia záleží na voľbe študenta.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia
12 - 36 mesiacov
Začatie štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú dostupné v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárne práce je 12 - 20 normostrán
Zakončenie štúdia
Záverečná práca (rozsah min. 50 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute