PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

Pre záujemcov
o štúdium na EBMI

Prestížna vzdelávacia inštitúcia
Medzinárodne uznávané akreditácie
Medzinárodne uznávaný titul
Odborný lektorský tím
Konkurenčné výhody
Flexibilné štúdium
Aktuálnosť výučby
Praktický prínos

Informácie pre
záujemcov

PRIEBEH STUDIA

Ako štúdium prebieha?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa priebehu štúdia, neváhajte a zistite si všetky informácie o priebehu štúdia na European Business & Management Institute.
PODMIENKY PRIJATIA

Aké sú podmienky prijatia?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok prijatia na štúdium, neváhajte a zistite si všetky informácie o náležitostiach a podmienkach prijatia na štúdium na European Business & Management Institute.
PRIHLÁSENIE KE ŠTÚDIU

Ako sa prihlásiť?

Zistite si všetko o prihlásení sa na jednotlivé programy a o ich cenách.
FAQ

Často kladené otázky

Urýchlite si cestu k odpovediam, ktoré hľadáte. V prehľade často kladených otázok nájdete všetky dôležité informácie.
ŠKOLNÉ

Cenník jednotlivých programov

Zistite rýchlo a prehľadne, aké sú ceny jednotlivých študijných programov.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
ŠTÚDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výučba na EBMI je založená na dlhoročných skúsenostiach a znalostiach našich garantov a lektorov, a to nielen z výučby na zahraničných vysokých školách, ale najmä na skúsenostiach z praxe, ktoré majú pre študentov vždy najväčší prínos.

Prostredníctvom výučby sa snažíme rozvíjať predovšetkým praktické manažérske a komunikačné predpoklady študentov a zároveň zlepšovať ich rozhodovacie schopnosti a priblížiť im konkrétne situácie v praxi, ale aj v reálnom živote.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute