EUROPEAN BUSINESS & MANAGEMENT INSTITUTEVedenie
Inštitútu

Vedenie European Business & Management Institute je zostavené z kvalitných odborníkov, pričom každý z nich sa venuje konkrétnej oblasti príslušného vzdelávacieho programu.

EBMIVedenie Inštitútu

Vedenie European Business & Management Institute je zostavené z kvalitných odborníkov, z ktorých sa každý venuje konkrétne oblasti daného vzdelávacieho programu.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Jan-Vlach-1011x1024-1-640x648.png
Riaditeľ inštitútu

Ing. Jan Vlach, DBA

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Patrik-Bartunek-1020x1024-1-640x643.png
Zástupca riaditeľa

Mgr. Patrik Bartůněk, MBA

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Nikola-Cervenkova-1013x1024-1-640x647.png
Študijná riaditeľka

Mgr. Nikola Červenková

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Martin-Miller-1015x1024-1-640x646.png
Finančný riaditeľ

Ing. Martin Miller

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Martina-Prochazkova-977x1024-1-640x671.png
Študijná referentka

Ing. Martina Procházková

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2021/06/Jaroslav-Marek-1013x1024-1-640x647.png
Kontrolór kvality

Ing. Jaroslav Marek, MBA, LLM

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute