FAQ

Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky o štúdiu v našom inštitúte. Ak tu nenájdete odpoveď na svoju otázku, neváhajte sa na nás obrátiť.
Ako často musím za štúdiom dochádzať?

Nikdy. Výučba na European Business & Management Institute prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Študent sa teda nemusí fyzicky dostaviť do školy ani raz. Všetko zvládneme vyriešiť online – od podania prihlášky až po obhajobu záverečnej práce.

Ako prebieha online štúdium?

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností. Určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa vlastných možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. V tomto systéme sú k dispozícii všetky potrebné informácie a študijné materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Podľa typu štúdia musí každý študent absolvovať všetky predmety daného programu. Ku každému predmetu sú k dispozícii študijné materiály, z ktorých čerpáte informácie. Po dôkladnom preštudovaní všetkých študijných materiálov absolvujete písomný test (online), na základe ktorého si overíme vaše znalosti. Následne vám zadáme seminárnu prácu (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií so zreteľom na praktické využitie. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Kedy môžem začať s online štúdiom?

V zásade hneď. Vďaka tomu, že štúdium prebieha kompletne online, môžete začať, kedykoľvek budete chcieť.

Kto pripravuje študijné materiály a kontroluje písomné práce?

Všetky študijné materiály aj kontroly testov a písomných prác má na starosti náš lektorský tím. Ku každému predmetu je priradený jeden z našich lektorov, ktorý je kapacitou v danom odbore.

Kde sú k dispozícii materiály na štúdium?

Materiály sú k dispozícii v študentskom systéme, do ktorého dostane každý študent prístup na začiatku štúdia. V študentskom systéme je uvedený obsah každého predmetu spolu s odporúčanou literatúrou a pri každom predmete majú študenti k dispozícii skriptá k danému okruhu.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-industry-02-640x640.jpg
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-under-construction.jpg
Aké sú kritériá seminárnych prác?

Rozsah seminárnych prác je určený podľa zvoleného programu: BBA, LLB – 8 – 12 normostrán, MBA, MSc, LLM, MPH, MHA, MEM, MPA – 10 – 16 normostrán, DBA, LLD – 12 – 20 normostrán.

Dá sa prihláška podať online?

Áno, prihláška sa dá poslať ľahko a jednoducho elektronicky prostredníctvom formulára na našich stránkach. S prihláškou nemusíte nikam chodiť.

Aký je poplatok pri podaní prihlášky?

Podanie prihlášky je úplne zadarmo. Neplatíte žiadne poplatky, platíte len za štúdium.

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky sa s vami študijné oddelenie spojí najneskôr do dvoch pracovných dní, spravidla prostredníctvom e-mailu uvedeného v prihláške. Dostanete zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť a podpísať, a v písomnej či elektronickej forme poslať naspäť na našu adresu.

V akom jazyku prebieha štúdium?

Štúdium prebieha primárne v slovenskom jazyku.

Ako je European Business & Management Institute akreditovaný?

Štúdium na European Business & Management Institute je akreditované medzinárodnou akreditačnou agentúrou The Europe Accreditation Council for Business Education a asociáciou The International Association for Business Schools and Programs, ktoré zabezpečujú akreditáciu vzdelávacích programov celosvetovo uznávaných univerzít, ako sú Duke University, Yale University, Stanford University a ďalšie. Vďaka tejto akreditácii môžeme poskytovať programy MHA, MBA, MEM, MPH, LLM či DBA. Všetky naše akreditácie nájdete tu.

Akým spôsobom sa štúdium ukončuje?

Na konci štúdia každý študent vypracuje záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Obhajoba prebieha online formou.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute