FAQ

Na tejto stránke nájdete najčastejšie otázky na štúdium na našom inštitúte. Pokiaľ tu odpoveď na vašu otázku nenájdete, neváhajte nás kontaktovať.
Ako často musím za štúdiom dochádzať?

Nikdy. Výučba na European Business & Management Institute prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Študent sa teda do školy nemusí dostaviť fyzicky ani raz. Všetko zvládneme vyriešiť online, od podania prihlášky po obhajobu záverečnej práce.

Ako prebieha online štúdium?

Celá výuka prebieha kompletne online v študijnom systéme, celé štúdium teda môžete absolvovať odkiaľkoľvek. K celému štúdiu vám postačí počítač a internet. Kompletným online štúdiom sa snažíme reflektovať požiadavky veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestou do školy či v škole.

Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností, začiatok štúdia si určíte vy. Nečakáte na začatie semestra ani na budúci mesiac. Začať môžete naozaj kedykoľvek. Vzhľadom na to, že nie ste viazaní na dochádzku či prítomnosť na prednáškach, môžete si časový harmonogram štúdia zostaviť podľa vlastných možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium neskloubili s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Študenti nájdu všetky potrebné informácie a študijné materiály v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijné systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti konzultovať s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. K úspešnému ukončeniu štúdia musí študent absolvovať danej predmety. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým, zodpovedanie testových otázok a vyhotovenie seminárne práce z každého predmetu v programe, ktorá je následne klasifikovaná lektorom. Štúdium prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, podľa voľby študenta. Po dokončení všetkých predmetov vám bude zadaná záverečná práca. Štúdium je ukončené vypracovaním záverečnej práce. Následne vám bude vystavený diplom a vy získate profesijný titul.

Kedy môžem začať s online štúdiom?

Prakticky ihneď. Vďaka nášmu kompletnému online štúdiu môžete začať kedykoľvek budete chcieť.

Kto chystá študijné materiály a kontroluje písomné práce?

Všetky študijné materiály aj kontroly testov a písomných prác má na starosti náš lektorský tím. Ku každému predmetu je priradený jeden z našich lektorov, ktorý je kapacitou v danom odbore.

Kde sú k dispozícii materiály na štúdium?

Materiály sú študentom k dispozícii v študentskom systému, do ktorého dostane každý študent prístup súčasne so začatím štúdia. Každý predmet je v študentskom systéme opísaný čo do obsahu a odporúčanej literatúry, rovnako tak sú u každého predmetu študentom k dispozícii skriptá k danému okruhu.

https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-industry-02-640x640.jpg
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-under-construction.jpg
Aké sú kritériá seminárnych prác?

Rozsahy seminárnych prác sú dané podľa zvoleného programu: BBA- 8 -12 normostrán, MBA MSc., LLM., MPA – 10 -16 normostrán, DBA, LLD – 12 – 20 normostrán.

Možno podať prihlášku online?

Áno, prihlášku možno poslať ľahko a jednoducho elektronicky cez formulár na našich stránkach. Nemusíte s prihláškou nikam chodiť.

Aký je poplatok pri podaní prihlášky?

Podanie prihlášky je úplne zadarmo. Neplatíte žiadne poplatky, platíte len za štúdium.

Čo nasleduje po podaní prihlášky?

V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky vás bude študijné oddelenie najneskôr do dvoch pracovných dní kontaktovať, a to spravidla prostredníctvom e-mailu, ktorý bol uvedený v prihláške na štúdium. Dostanete zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť, podpísať a písomnou či elektronickou formou zaslať späť na našu adresu.

V akom jazyku prebieha štúdium?

Štúdium prebieha primárne v slovenskom jazyku. 

Ako je European Business & Management Institute akreditovaný?

Štúdium na European Business & Management Institute je akreditované medzinárodnou akreditačná asociáciou The Europe Accreditation Council for Business Education a The International Association for Business Schools and Programs, ktorá sponzoruje vzdelávanie a programy celosvetovo uznávaným univerzitám ako sú Duke University, Yale University, Stanford University a ďalšie. Vďaka tejto akreditáciu môžeme poskytovať programy MHA, MBA, MEM, LLM či DBA. Všetko naše akreditácie nájdete tu.

Akým spôsobom je štúdium zakončené?

Na konci štúdia každý študent vypracováva záverečnú prácu, ktorú následne musí obhájiť. Obhajova prebieha online formou.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute