BBA – Bachelor of Business Administration

Štúdium BBA (Bachelor of Business Administration) predstavuje bakalársky stupeň manažérskeho profesijného vzdelávania a slúži teda ako príprava na následné štúdium MBA (Master of Business Administration).

Programy BBA
Bachelor of Business Administration

Základné informácie
o štúdiu BBA

Podmienky prijatia
Podmienkou pre prijatie do programu BBA je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
Spôsob a forma výučby
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému.
Jazyk výučby
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia
10 - 12 mesiacov
Začatie štúdia
Individuálne
Študijné materiály
Všetky študijné materiály sú dostupné v študentskom systéme.
Seminárne práce
Rozsah seminárne práce je 8 - 12 normostrán
Zakončenie štúdia
Záverečná práca (rozsah min. 20 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute