PRIHLÁSENIE NA EBMI

Ako sa
prihlásiť?

Je to jednoduchšie ako sa zdá, stačí len pár krokov na cestu k profesijnému titulu.
KROK 1Výber programu
Pred podaním prihlášky by ste mali dobre zvážiť študijný program - zameranie štúdia. Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým náročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia. Jedná sa o dôležité rozhodnutie, v prípade nejasností preto neváhajte a obráťte sa na nás s prípadnými otázkami. Radi Vám s výberom vhodného programu pomôžeme.
KROK 2Prihláška
Ďalším krokom k začatiu štúdia je podanie riadne vyplnenej prihlášky. K prihláške je potrebné doložiť kópiu diplomu reflektujúce vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie, prípadne čestné vyhlásenie o formálnych manažérskej praxi.
KROK 3Rozhodnutie o prijatí
V prípade podania riadne vyplnenej prihlášky vás bude študijné oddelenie najneskôr do dvoch pracovných dní kontaktovať, a to spravidla prostredníctvom e-mailu, ktorý bol uvedený v prihláške na štúdium. Ak je všetko v poriadku, nasleduje zmluva o štúdiu.
KROK 4Zmluva o štúdiu
S rozhodnutím o prijatí do študijného programu obdržíte zmluvu o štúdiu, ktorú treba vytlačiť, podpísať a písomnou či elektronickou formou zaslať späť na našu adresu.
KROK 5Zaplatenie školného
Študijné poplatok (školné) sa hradí na bankový účet vedený u Fio Banky, a.s. oproti vystavenej faktúre, ktorá Vám bude v prípade prijatia podpísanej zmluvy o štúdiu obratom zaslaná na Vašu e-mailovú adresu. Žiadne ďalšie administratívne poplatky neplatíte.
KROK 6Prístup do študijného systému
Ihneď po obdržaní platby je Vám zaslaný prístup do študijného systému a od tej chvíle môžete začať študovať.
PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden znás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu nielen na trhu práce, ale aj na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute