Prihláška

Zvoľte si jeden zo 26 študijných programov, ten ktorý najviac zodpovedá Vášmu pracovnému zaradeniu alebo budúcej kariére.

Prihláška na štúdium
na EBMI

Přihláška na štúdium

  • 0,00 €

    Osobné údaje študenta


  • Trvalé bydlisko


  • Kontaktné údaje študenta


  • Platobné informácie

  • Faktúru možno vystaviť aj na inú fyzickú osobu alebo na firmu.
  • Accepted file types: pdf, docx, doc, jpg, png, jpeg.
    Potvrdenie o dokončenom vzdelanie alebo prax (možné zaslať i následne)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute