O INŠTITÚTU

European Business &
Management Institute

Našou misiou je prinášať prostredníctvom internetu kvalitné a cenovo dostupné vzdelanie dospelým študentom z celého sveta
EBMI

European Business &
Management Institute

Našou misiou je prinášať prostredníctvom internetu kvalitné a cenovo dostupné vzdelanie dospelým študentom z celého sveta
O INŠTITÚTU

Predstavenie
Inštitútu

Zvýšte hodnotu na pracovnom trhu a študujte kvalitné profesijné vzdelanie na tuzemskom trhu.

European Business & Management Institute je prestížna medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje postgraduálne vzdelávanie v profesijných vzdelávacích programoch MBA, MHA, MEM, MPA, DBA, BBA, LLM, MSc a LLD. Inštitút ponúka množstvo zaujímavých programov so širokou škálou špecializácií, aby absolventi úspešným absolvovaním štúdia nielen zvýšili svoju hodnotu na trhu práce, ale aj rozšírili svoje obzory o zaujímavé a prínosné poznatky z praxe.

Výučba každého programu je vždy založená na aktuálnych informáciách a skúsenostiach, takže naši absolventi z nej vždy profitujú. Kvalitu vzdelávacích programov a súčasne aj celej inštitúcie zastrešujú prestížnej nadnárodnej akreditácie a členstva v medzinárodných asociáciách, ktoré dohliadajú na kvalitu poskytovaného vzdelania. Na samotnú výučbu potom dohliadajú najmä skúsení lektori a odborníci, ktorí sa vždy podieľajú nielen na tvorbe študijných materiálov, ale aj na celej koncepcii jednotlivých študijných programov.

S ohľadom na to, že vzdelávanie dospelých sa často viaže s veľkou časovou vyťaženosťou, je štúdium na European Business & Management Institute poskytované kompletne online prostredníctvom modernej e-learningové platformy. Vzhľadom na to je štúdium vzdelávacích programov veľmi flexibilné a umožňuje individuálne prispôsobenie. Akékoľvek vzdelávanie teda prebieha online formou, odkiaľkoľvek na svete.

PREČO ŠTUDOVAŤ NA EBMI

Prínos štúdia
na EBMI

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa zvládať práve tie bežné životné situácie, ktoré zažívame každý jeden znás, s nadhľadom. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestižný
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zaistí kvalitné a praktické vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, zručnosti a poznatky z praxe, čím bezpochyby získate konkurenčnú výhodu nielen na trhu práce, ale aj na poli slobodnej podnikateľské súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac reflektovalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Novo nadobudnuté znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete pretaviť a využiť vo vašom živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality nami poskytovaných vzdelávacích programov, rovnako ako celé inštitúcie, sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstva v národných i nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzať na výučbu. Kvalita štúdia zostáva úplne zachovaná.

KONTAKTNÉ INFORMÁCIEKontaktujte nás

Pokiaľ máte otázku alebo potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás. Sme tu pre vás. European Business & Management Institute.
Adresa
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
Telefón
+420 722 680 302
Email
studium@ebmi.sk
recepce@ebmi.sk
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Dunajská 8
811 08 Staré Mesto, Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z najprestížnejších manažérskych škôl pôsobiacich v Slovenskej republike a Českej republike. Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie. Vďaka týmto aspektom veríme, že každý náš študent vyťaží zo štúdia maximum a posunie sa o krok vyššie na svojom kariérnom rebríčku.

2021 © European Business & Management Institute

2021 © European Business & Management Institute