LLM Verejné právo

Program Master of Laws so špecializáciou na verejné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti správneho práva, práva sociálneho zabezpečenia a ďalšej problematiky s tým spojenej.

O PROGRAME

Program Master of Laws so špecializáciou na verejné právo sa zameriava na prehĺbenie znalostí a schopností predovšetkým v oblasti správneho práva, práva sociálneho zabezpečenia a ďalšej problematiky s tým spojenej. Sústreďuje sa na zvýšenie kvalifikácie a odbornosti, a to predovšetkým prostredníctvom nových poznatkov a informácií dôležitých pre samotný výkon praxe. Tento program môžete študovať 100 % online.

 

PRÍNOSY ŠTÚDIA

Postgraduálne štúdium programu LLM so zameraním na verejné právo je určené predovšetkým tým študentom, ktorí už disponujú určitou právnou praxou z tejto oblasti práva. Študentom poskytne poznatky a informácie dôležité pre výkon praxe a ponúkne im pohľad na verejné právo a problematiku s tým spojenú v širších súvislostiach a vo vzťahu k ostatným právnym disciplínam. Úspešným ukončením štúdia získate nielen nový pohľad na verejné právo, ale zvýšite si aj kvalifikáciu a rozšírite si možnosti uplatnenia na pracovnom trhu.

 

PRIEBEH ONLINE ŠTÚDIA

Celá výučba prebieha v študijnom systéme, ktorý je kompletne online. Celé štúdium teda môžete absolvovať z akéhokoľvek miesta. Postačí vám na to počítač a internetové pripojenie. Štúdiom, ktoré prebieha kompletne online, sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám veľmi vyťažených manažérov, ktorí si nemôžu dovoliť tráviť čas cestovaním do školy či výučbou v škole.

Začiatok štúdia závisí len od vašich časových možností, určíte si ho vy. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete skutočne kedykoľvek. Keďže sa nevyžaduje dochádzka či prítomnosť na prednáškach, časový harmonogram štúdia si môžete zostaviť podľa svojich možností. Nemusíte sa teda obávať toho, že by ste štúdium nevedeli skĺbiť s prácou, rodinou či inými povinnosťami.

Po prijatí na študijný program získa každý študent prístup do študentskej sekcie. Táto sekcia predstavuje študijný systém, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a materiály. V priebehu celého štúdia môžete využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie či pomocou ďalších online nástrojov ako Teams či Skype. Na úspešné ukončenie LLM štúdia je potrebné absolvovať celkovo desať predmetov. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu v programe, ktorú následne lektor klasifikuje. Podľa voľby študenta prebieha štúdium v slovenskom alebo anglickom jazyku. Po ukončení všetkých predmetov dostanete zadanie záverečnej práce. Vypracovaním záverečnej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

 

PREDMETY PROGRAMU

Vďaka študijnému programu LLM, ktorého zmyslom je poskytnúť uchádzačom odborné znalosti v špecializovanej oblasti práva, získate medzinárodne uznávaný postgraduálny právnický titul. Určený je teda predovšetkým študentom s právnickým vzdelaním, ktorí si chcú zvýšiť kvalifikáciu a posunúť sa kariérne vyššie.

Podmienky prijatia:
Ukončené VŠ vzdelanie alebo relevantná prax na vedúcej alebo manažérskej pozícii
Spôsob a forma výučby:
Štúdium prebieha kompletne online, prostredníctvom e-learningového systému. Všetky študijné materiály sú dostupné online v študentskom systéme.
Jazyk výučby:
Štúdium v slovenčine
Dĺžka štúdia:
12 - 16 mesiacov
Začatie štúdia:
Individuálne. Program je možné študovať kompletne online. Začatie štúdia je závislé iba od vašich časových možností.
Študijné materiály:
Zahrnuté v cene štúdia (vlastné študijné materiály, sylaby, prezentácie a ďalšie študijné podklady)
Seminárne práce:
Rozsah seminárne práce je 10 - 16 normostrán
Zakončenie štúdia:
Záverečná práca (rozsah min. 30 normostrán)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute