ŠTUDUJTE NA

European Business &
Management Institute

PRESTÍŽNE VZDELANIE

Online štúdium Profesijných programov

PRESTÍŽNE ŠTÚDIUM

Online štúdium
Profesijných programov

MEDZINÁRODNÉ PRESTÍŽNÁ AKREDITÁCIA

Štúdium u tých najlepších

KOMPLETNÉ ONLINE ŠTÚDIUM

Prestižné štúdium
Kompletne online

KOMPLETNÍ STUDIUM ONLINE

Prestižní studium Kompletně online

European Business &
Management Institute

DÔRAZ NA PRAXI

Naše hodnoty

Všetky vzdelávacie programy sú navrhnuté tak, aby bolo vzdelanie, ktoré poskytujeme, nielen unikátne, ale najmä obohacujúce, a pomohlo študentom posunúť sa nielen v profesijnom, ale aj v osobnom živote.
AKREDITÁCIA A ČLENSTVO

Naša misia

Našou misiou je posúvať a rozvíjať sa v oblasti poskytovania postgraduálneho manažérskeho vzdelávania. Pracujeme teda na tom, aby sme ponúkali kvalitné a cenovo dostupné online vzdelanie študentom po celom svete.
AKTUÁLNOSŤ VÝUČBY

Naša vízia

Víziou European Business & Management Institute je stať sa prestížnym inštitútom v oblasti manažérskeho vzdelávania, ktorý je založený na inováciách a naplno využíva všetky dostupné moderné technológie.
https://www.ebmi.sk/wp-content/uploads/2019/04/img-people.jpg
MODERNÉ PROFESIJNÉ PROGRAMY

Prečo študovať
na našom inštitúte?

Osobný
rozvoj

Osobný rozvoj znamená osobne rásť a naučiť sa s nadhľadom zvládať bežné životné situácie, ktoré zažíva každý z nás. Na osobnom rozvoji je krásne, že pracujete skutočne sami so sebou.

Prestížni
lektori

Pri výbere školy je dôležité zamerať sa na kvalitu, odbornosť a profesionalitu lektorského tímu. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe s praktickými skúsenosťami, ktorí vám zabezpečia kvalitné a využiteľné vzdelanie.

Konkurenčné
výhody

Štúdiom rozšírite svoje obzory o nové skúsenosti, schopnosti a vedomosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj v oblasti slobodnej podnikateľskej súťaže.

Praktický
prínos

Štúdium je navrhnuté tak, aby čo najviac odrážalo reálne životné situácie a manažérsku prax. Získané znalosti a praktické manažérske skúsenosti môžete preniesť do praxe a využiť aj v živote.

Kvalitné
vzdelanie

Indikátorom kvality programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie, sú okrem iného prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Online forma
štúdia

Výučba prebieha kompletne online prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Kvalita štúdia ostáva v plnej miere zachovaná.

Vyberte si zo
študijných programov

VšetkoBBADBALLBLLDLLMMBAMEMMHAMPAMPHMSc
ONLINE ŠTÚDIUM NA EBMI

Začiatok online štúdia závisí len od vašich časových možností. Nemusíte čakať na nasledujúci semester či mesiac. Začať môžete kedykoľvek.

ONLINE STUDIUM NA EBMI

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Ceny jednotlivých
programov

1500 €
BBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MEM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
6000 €
MHA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
3800 €
DBA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
LLM Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
4000 €
LLD Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2900 €
MSc Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MPH Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2650 €
MPA Štúdium
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
 • Uvedené ceny sú konečné za celé štúdium vrátane DPH.

MOŽNOSŤ ŠTUDOVAŤ KOMPLETNE ONLINE

Štúdium prestížnych programov
v plnej miere online

Poskytujeme možnosť kompletnej online výučby prostredníctvom e-learningového systému, vďaka ktorému sme schopní eliminovať povinnosť dochádzky. Tým sa otvára možnosť štúdia aj osobám, ktoré sú veľmi vyťažené a na výučbu by inak nemali dostatok času.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Slovenská republika
O INŠTITÚTUEuropean Business & Management Institute
O ŠTÚDIUŠtúdium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Institute je jednou z prestížnych manažérskych škôl pôsobiacich na Slovensku, v Českej republike, Nemecku a vo Francúzsku . Prioritou je pre nás kvalita štúdia a jeho pridaná hodnota, ktorú vidíme predovšetkým v zameraní na prax a reálne životné a pracovné situácie.

2023 © European Business & Management Institute

2023 © European Business & Management Institute